กิจกรรมและรูปภาพ

ขอบคุณรูปถ่ายสวย ๆ จากน้องแตงโมค่ะ

13612113_132981550466659_6846769947023778352_n

 

13646779_10153567125267063_1805508748_o

13663530_10153567124062063_2018923533_o (1)

Advertisements

Research

การเมืองไทยในยุคสฤษดิ-ถนอมภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก
ปก
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รอยต่อของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยจากพิบูลฯ สู่สฤษดิ์ พ.ศ. 2500-01 (ค.ศ. 1957-58)
บทที่ 3 สหรัฐฯ กับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
บทที่ 4 การเมืองไทยภายใต้สงครามเวียดนาม : พ.ศ. 2507-2511 (ค.ศ. 1967-1968)
บทที่ 5 ยุคแห่งการกลับมาของประชาธิปไตยในประเทศไทย และการมอบภาระให้แก่ชาวเอเชีย
บทที่ 6 การแสวงหาทางออกของรัฐบาลอเมริกัน การปฏิวัติของไทย และการขยายปฏิบัติการในอินโดจีน
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในปี 2516
บทที่ 8 ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง
บทที่ 9 พลังสังคมกับเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ
บทที่ 10 14 ตุลา ฯ ในบริบทความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ
บทส่งท้าย
บทสรุป

(ขอบคุณผู้เอื้อเฟื้อบทความ: ชัยวุฒิ ตันไชย)

รวมบทความของอาจารย์กุลลดา

26. หลังจากหนังสือที่มาช่วยชีวิต ตามหาทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานเชิงประจักษ์

25. 1973 The Annus Horibilis in the Thai-US. Relations

24. A revisionist HIstory of Thai-US Relations

23. ASEAN and the EU in the International Environment

22. Thai Democratization Historical and Theoretical Perspectives

21. สนธิสัญญาบาวริ่งกับการปฏิวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

20. แบบแผนการทูตไทย

19. The EU and ASEAN in The International Political Economy

18. Transition Debates and the Thai State:  An Observation

17. Thai European Relations at the Begining of King ChulalongkornNew

16. การปรับปรุงประเทศให้เป็นสมัยใหม่ในรัชกาลที่ 5 และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะต่อมาNew

15.Thai Democratization : Historical and Theoretical Perspective 

14. บทสัมภาษณ์ บทเรียนการเปลี่ยนผ่านรัฐไทย

13. โครงการวิจัย ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

12. ความขัดแย้งทางการเมืองของไทย: ข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน

11. รัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

10. โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระดับชาติ: ประชาธิปไตยและเผด็จการ (1973-1980)

9. The Cold War and Thai Democratization

8. A Brief Period of Thai Democratization in the Cold War (1969-1971)

7. Transition Debates and the Thai State: An Observation (กุลลดาและเก่งกิจ)

6. สนธิสัญญาบาวริ่งกับการปฏิวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 

5. บันทึกการอภิปรายเรื่อง การใช้ Patron-Client Model ในการศึกษาสังคมไทย
(โดย สมเกียรติ วันทะนะ, กุลลดา เกษบุญชู, ไชยันต์ รัชชกูล, ธงชัย วินิจจะกุล)

4. เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บททดลองเสนอ

3. Globalization and ASEAN Regionalism

2. ทุนนิยมอังกฤษกับเอเชียตะวันออก

1. กระบวนการเข้าสู่ความเป็นสากลของระบบทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่

 

บทความที่น่าสนใจ

1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแนววิพากษ์ กุลลดา เกษบุญชู มี้ด กับตำแหน่งแห่งที่ทางวิชาการในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (จิตติภัทร พูนขำ)